Is eagraíocht ionadaíochta í Fóram na nÓg don earnáil óige Ghaeilge.  Is é príomhaidhm na héagraíochta ná obair óige trí mheán na Gaeilge a laidriú agus a chur chun cinn.

Ar an suíomh seo, aimseoidh tú eolas ar an obair atá á déanamh ag Fóram na nÓg, an dóigh a ndéanaimid an obair seo agus go leor eolais eile faoi na clubanna óige iad féin agus na himeachtaí atá ar siúl trí mheán na Gaeilge do pháistí agus do dhaoine óga.

Fóram na nÓg is a representative organisation for the Irish-medium youth sector.  The main aims of the organisation are to promote and  strengthen youth work which takes place through the medium of Irish and to increase the social opportunities for young people to speak Irish together.

On this site, you will find information about the work that Fóram na nÓg does, how it carries out this work, and information on Irish-medium youth clubs and events taking place through Irish for young people.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *