Coiste na nGael Óg

Coiste na nGael ÓgTuigeann Fóram na nÓg go bhfuil sé fíor-thábhachtach a chinnitiú go bhfuil an obair a dhéanann sé óige-lárnach i gconaí, agus leis seo a dheimhniú, bunaíodh Coiste na nGael Óg ag Fóram na nÓg chun deis a thabhairt do dhaoine óga a gcuid barúlacha agus a gcuid dearcthaí a roinnt faoi na seirbhísí atá ar fáil do Ghaeilgeoirí óga.
Is coiste reigiúnach é Coiste na nGael Óg comhdhéanta le Gaeilgeoirí óga, idir 16 agus 18 bliain d’aois, a bhfuil suim acu in obair óige Ghaeilge trí bheith páirteach i gclubanna óige mar bhaill nó mar oibrí deonacha.  Tagann an Coiste le chéile le cúrsaí a phlé i dtaca leis an earnáil óige Ghaeilge agus a gcuid smaointí agus barúlacha a roinnt faoi cad is féidir a dhéanamh leis an earnáil óige Ghaeilge a feabhsú sa todhchaí.

Agus muid ag obair i gcomhar leis an Fóram Óige Thuaisceart Éireann, chuaigh baill Choiste na nGael Óg faoi traenáil ‘An Margadh Mór.’  Is é ‘An Margadh Mór’ pacáiste atá curtha le chéile ag FOTÉ le heolas agus treoir a chur ar fáil ar an bhealach is fearr d’fhóram óige a bheith níos éifeachtaí agus níos fiúntaí.  Le cuidiú ó FOTÉ, aistríodh an pacáiste seo go Gaeilge agus cuireadh ar fáil é do bhaill an Choiste sa dóigh is go dtiocfadh leis na baill na scileanna agus na teicnící cuí a fhorbairt le bheith mar ghuth eifeachtach do dhaoine óga san earnáil.

Más maith leat tuilleadh eolais ar Choiste na nGael Óg, an obair atá idir láimhe ag an Choiste nó an dóigh is féidir páirt a ghlacadh ann, déan teagmháil linn.  

Fóram na nÓg understands how important it is to ensure that the work that it does is youth-centred and youth-led.  In order to ensure this, Coiste na nGael Óg was established by Fóram na nÓg to give young people and opportunity to share their opinions and suggestions of the services that are available to young Irish speakers.
Coiste na nGael Óg is a regional committee made up of young Irish speakers, between 16 and 18 years of age, who have shown an interest in Irish-medium youth work through participating in youth clubs as members or as volunteers.  The committee comes together in order to discuss issues relating to the Irish-medium youth sector and to share and develop their ideas on what could be done in order to improve the Irish-medium youth sector in the future.

Working in conjunction with the Northern Ireland Youth Forum, the members of Coiste na nGael Óg received training on the ‘Big Deal Pack.’  The ‘Big Deal Pack’ was designed by NIYF to provide information and guidance on how a youth forum, such as Coiste na nGael Óg, can be as effective and beneficial to those involved as possible.  With the help of NIYF, this pack was translated into Irish and delivered to the Coiste to help the members to develop the skills and techniques needed in order to be an effective voice for young people in the sector.

If you would like more information on Coiste na nGael Óg, the work that it does, or to find out how to participate in it, please get in touch. 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *