Oibrí Óige ar lorg ag Ógras Oirialla

Oibrí Óige - Ógras OiriallaTá oibrí óige ar lórg ag Ógras Oirialla i gCrois Mhic Lionnáin.

Tá táithí 12 mí de dhíth ar seirbhísí óige (mar oibrí nó mar rannpháirtithe) agus tá ardchaighdeán de Ghaeilge de dhíth, idir labhartha agus scríofa.

Ní mór d’iarratasóir CV a chur isteach chuig stoliverplunkett@hotmail.co.uk roimh 4:00pm De Luain 30 Samhain. 

Oibrí Óige - Ógras OiriallaÓgras Oirialla in Crossmaglen is seeking a Youth Support Worker.

12 months experience of youth services is required (as a worker or as a participant).

A high level of spoken and written Irish is required.

Applicants must send their CV to stoliverplunkett@hotmail.co.uk before 4:00pm on Monday 30 November