Oícheannta Oscailte sna Clubanna Óige – Open Nights in Youth Clubs

Oícheannta Oscailte sna Clubanna Óige – Open Nights in Youth Clubs

 

FORAM LEAFLET_Layout 1-page-001Le linn mí Dheireadh Fómhair, osclófar doirse ár gcumann óige le fáilte a chur roimh Ghaeil óga le blaisín a thabhairt dóibh do na rudaí a bheas ar fáil ó na cumainn óige sin.  Beidh fáilte roimh thuismitheoirí agus ábhair dheonaithe le hamharc thart agus le labhairt le foireann an chumainn ar an oíche.  Déanaigí teagmháil linn agus bígí páirteach linn.

For more information contact Aoife at aoife@foramnanog.com

FORAM LEAFLET_Layout 1-page-001Over the month of October our Irish-medium youth clubs are opening their doors to welcome young Gaels to give them a taste of what their local youth club has to offer.  Parents and potential volunteers are also welcome to have a look around and to speak to staff on the night.  So why not get involved and join us this month.

Le tuilleadh eolais a fháil déan teagmháil le Aoife ar aoife@foramnanog.com