Baile

  • Home

Fáilte chuig
Fóram na nÓg

Roghnaigh Teanga / Choose Language

Cé muid?

Is Eagraíocht Ionadaíoch Réigiúnach Óige (EIRÓ) í Fóram na nÓg a fhreastalaíonn ar Earnáil Óige na Gaeilge. Bímid ag obair i dtreo Obair Óige Ghaeilge a dhaingniú agus a chur chun cinn ionas go méadófar na deiseanna neamhfhoirmeálta oideachasúla do dhaoine óga trí mheán na Gaeilge. Ar an tsuíomh seo, tiocfaidh tú ar nuacht agus faisnéis i dtaca le hObair Óige Ghaeilge, Cumainn Óige Ghaeilge, agus Deiseanna Traenála faoi choinne Oibrithe Óige Gaeilge. 

Tiocfaidh tú ar mhol acmhainní don chleachtadh obair óige, eolas agus uirlisí úsáideacha maidir le cosaint, agus eolas i dtaobh Cumainn Óige Ghaeilge agus imeachtaí óige ag titim amach fud fad na hearnála fosta. 

Spórt

Polaitíocht

Cultúr

Oideachas

Acmhannaí PDF