Archives

[tab name=’Gaeilge’]Tá sé fíor-thábhachtach go bhfuil teastas Access NI ag gach ball foirne nó oibrí deonach a bhíonn ag obair le daoine óga i gclub óige.  Is féidir le Fóram na nÓg cuidiú le clubanna óige na foirmeacha Access NI a líonadh isteach agus iad a chlarú ar leas an chlub óige.  Anois go bhfuil pleanáil á dhéanamh do scéimeanna samhraidh agus clubanna óige don bhliain seo chugainn, tá sé tábhachtach bheith cinnte go bhfuil gach duine cláraithe le Access NI.  Déan teagmháil linn más maith leat tuilleadh eolais faoi seo.

[/tab]
[tab name=’English’]

It is very important that every member of staff or volunteer who is working with young people in a youth club has an Access NI certificate.  Fóram na nÓg can help clubss for fill out the necessary forms for Access NI and register them on behalf of the youth club.  Now that clubs are planning for summer schemes and for the clubs next year, it is important to check that everyone is registered with Access NI.  Get in touch with us if you would like more information about this.  

[/tab]
[end_tabset]