Archives

Ag Tógáil Earnáil Óige Ghaeilge: Anailís na Riachtanais Traenála 2021

Féach thíos ar Anailís na Riachtanais Traenála, a bhí déanta ag Fóram na nÓg ar son an Earnáil Óige Ghaeilge:

https://www.foramnanog.com/download/85/foilseachchain-fnn-fnn-publications/4008/im-youth-work-training-needs-analysis-2021-22.pdf