Archives

Agallamh le NVTV – Interview with NVTV

[tab name=’Gaeilge’]

Mol an ÓigeRinne Ciarán Ó Brolcháin ó NVTV agallamh ar na mallaibh le Fóram na nÓg faoin obair a dhéanann an eagraíocht agus faoi fhorbairt na hearnála óige Gaeilge go ginearálta.

Sa chlár seo, rinneadh plé ar fhorbairt na clubanna óige sna sé chontae, ar na buntáistí a bhaineann leis an obair óige, agus ar na rudaí a ba mhaith le Fóram na nÓg togáil a dhéanamh air sa todhchaí.

Cliceáil ar an nasc thíos le hamharc ar an agallamh iomlán.

http://www.nvtv.co.uk/community/mol-an-oige-an-obair-oige-ghaeilge/

Ár mbuíochas do Chiarán Ó Brolcháin agus do NVTV don obair a rinneadh ar an chlár seo.

[/tab]

[tab name=’English’]

Mol an ÓigeCiarán Ó Brolcháin from NVTV recently interviewed Fóram na nÓg about the work that the organisation does, about the development of the Irish-medium youth sector in general.

In this programme, the development of Irish-medium youth clubs were discussed, in addition to the advantages of Irish-medium youth work and the things that Fóram na nÓg would like to build on in the future.

Click on the link below to watch the interview in full.

http://www.nvtv.co.uk/community/mol-an-oige-an-obair-oige-ghaeilge/

Our thanks to Ciarán Ó Brolcháin and to NVTV for they did on this programme.

[/tab]
[end_tabset]