Archives

An Creat Sláinte & Folláine Mhothúchánach

An Creat Sláinte & Folláine Mhothúchánach
Is creat é seo ar féidir le cumainn úsáid a bhaint as le sláinte agus folláine mhothúchánach a chur chun cinn sa chumann óige!
Cuir na prionsabail seo ag croílár an chumainn agus tú ag cumasú na ndaoine óga
The Emotional Health & Wellbeing Framework
This framework can be utilised by youth clubs to embed emotional health and wellbeing in their centres!
Thread these principles through the club while empowering the young people