Archives

Caighdéain Arda: an Creat um Dhearbhú Cáilíochta

Féach thíos an Creat um Dhearbhú Cáilaíochta, múnla ar Dhearbhú Cáilaíochta don Earnáil Óige Ghaeilge:

https://www.foramnanog.com/download/85/foilseachchain-fnn-fnn-publications/2833/quality-assurance-framework.pdf