Archives

  • Fóram na nÓg agus an Obair Óige Ghaeilge – Fóram na nÓg and Irish-medium Youth Work

Fóram na nÓg agus an Obair Óige Ghaeilge – Fóram na nÓg and Irish-medium Youth Work

Fóram na nÓg le ‘Intreoir don Obair Óige Ghaeilge’ a sheoladh

Ar 13ú Samhain 2014 seolfaidh an eagraíocht ionadaíochta don earnáil óige Ghaeilge, Fóram na nÓg, leabhrán nua darbh ainm ‘Fóram na nÓg agus an Obair Óige Ghaeilge.’

Cuireann an leabhrán seo achoimre chuimsitheach ar fáil ar an obair óige Ghaeilge agus ar fhorbairt na hearnála óige Gaeilge le blianta beaga anuas.  Aibhsíonn an leabhrán seo an tábhacht a bhaineann le soláthar seirbhísí óige trí mheán na Gaeilge de thairbhe an éilimh a cruthaíodh le fás earnáil na Gaelscolaíochta agus pobal na Gaeilge i rith ama.

Is léiriú é an leabhrán seo ar ghnéithí teanga na hoibre óige Gaeilge a chuireann le heispéireas foghlamtha na ndaoine óga atá páirteach ann, agus an buntáiste a bhaineann leis seo do phobal na Gaeilge go forleathan.

Dúirt Ciarán Mac Giolla Bhéin, Cathaoirleach Fhóram na nÓg:

“Tá bórramh as cúimse tagtha ar an obair óige Gaeilge le blianta beaga anuas agus cuimsíonn an leabhrán seo fás na hearnála maraon le sainmhíniú ar an obair óige Gaeilge féin. Beidh sé úsáideach ag soláthraithe seirbhísí óige Gaeilge agus dóibh siúd atá ar bheagán eolais fúithi. ”

Beidh an seoladh ar siúl ag 10:30am ar Déardaoin, 13ú Samhain 2014 sa Dánlann Fhada, Foirgnimh na bParlaiminte, Cnoc an Anfa.  Labhróidh an tAire Oideachais John O’Dowd ag an seoladh, agus seolfar suíomh na heagraíochta go hoifigiúil, chomh maith le físeán nua a thugann léargas ar cad é mar a théann soláthar seirbhísí óige trí mheán na Gaeilge i bhfeidhm ar phobail áitiúla. 

 

Fóram na nÓg to launch Introduction to Irish-medium Youth Work

On 13 November 2014 Fóram na nÓg, representative organisation for the Irish-medium youth sector, will launch a new booklet entitled ‘Fóram na nÓg and Irish-medium Youth Work.’

The booklet provides a comprehensive overview of Irish-medium youth work and the development of the Irish-medium youth sector in recent years.  It highlights the importance of the delivery of youth services through the medium of Irish to meet the growing demand generated by the ever growing Irish-medium education sector and Irish language community.

The booklet shows how the linguistic element of Irish-medium youth work further enhances the learning experience for the young people involved, and also how this benefits the wider Irish language community.

Ciarán Mac Giolla Bhéin, Chairperson of Fóram na nÓg has said that:

“Irish-medium youth work has developed enormously over the past number of years and this booklet outlines that growth as well as providing a definition of what constitutes Irish medium youth work. It will be useful to service providers as well as those with little or no knowledge of the sector.”

The launch will take place at 10:30am on Thursday, 13th November 2014 in the Long Gallery, Parliament Buildings, Stormont.  The Minister of Education John O’Dowd will be speaking at the launch, which will also include the official launch of the organisations new website and a new video which provides an insight into the impact that the delivery of Irish-medium youth services has in local communities.

 

Léigh ár leabhrán nua - Read our new booklet