Description

Cuireadh Coiste Forbartha Charn Tóchair ar bun ar an 8 Eanáir 1992 le tabhairt faoi na tionchair a bhí ag an imeallú eacnamaíoch, sóisialta agus tíreolaíoch, an dianú talmhaíochta agus an meath tuaithe trí na glúine.
I measc na dtionchar seo bhí míbhuntáiste sóisialta agus eacnamaíoch, imirce agus eisimirce eacnamaíoch, creimeadh gnáthóg nádúrtha agus meath úsáid na Gaeilge mar theanga labhartha phobail.

Location
  • Comments are closed.
  • [contact-form-7 404 "Not Found"]