Archives

Oibrí Óige ar lorg ag Ógras Oirialla

Tá oibrí óige ar lórg ag Ógras Oirialla i gCrois Mhic Lionnáin.

Tá táithí 12 mí de dhíth ar seirbhísí óige (mar oibrí nó mar rannpháirtithe) agus tá ardchaighdeán de Ghaeilge de dhíth, idir labhartha agus scríofa.

Ní mór d’iarratasóir CV a chur isteach chuig stoliverplunkett@hotmail.co.uk roimh 4:00pm De Luain 30 Samhain.