Archives

Scéim na nImeachtaí Óige Oscailte

[tab name=’Gaeilge’]

Foras na GaeilgeTá Scéim na nImeachtaí Óige oscailte ag Foras na Gaeilge d’iarratais anois.

1. Aidhm: Tacú le grúpaí nó le daoine taobh amuigh den Ghaeltacht imeachtaí trí mheán na Gaeilge a reáchtáil don aos óg lasmuigh d’am scoile idir 1 Meán Fómhair 2015 agus 30 Meitheamh 2016.

2. Deontas tacaíochta ar fáil: Suas le €5,000 / £3,500 – le táillí na ndaoine óga a choinneáil íseal

3. Spriocghrúpa:  i. Páistí idir 3 agus 18 bliana ii. Lucht eagraithe na gcampaí – múinteoirí Gaeilge, oibrithe deonacha

4. Stádas: Oscailte

5. Sprioclá: Dé hAoine, 24 Aibreán 2015 ag 12.00 m.l

Tá tuilleadh eolais ar fáil tríd an nasc seo:

http://www.gaeilge.ie/sceimeanna-maoinithe-2/

[/tab]

[tab name=’English’]

Foras na GaeilgeThe Foras na Gaeilge ‘Youth Events Scheme’ is now opened for applications.

1. Aim: To support groups or individuals outside of the Gaeltacht to organise events through the medium of Irish, for young people, outside school hours between 1 September 2015 and 30 June 2016.

2. Support Available: up to €5,000 / £3,500 – to keep fees for young people to a minimum.

3. Target Group: i. Children between 3 and 18 years of age ii. Organisers – Irish teachers, voluntary workers

4. Status: Open

5. Closing date: Friday, 24th April 2015, at 12.00 midday.

More information and application forms available via this link:

http://www.gaeilge.ie/sceimeanna-maoinithe-2/

 

[/tab]

[end_tabset]