Trí Phost Óige

  • Trí Phost Óige

Tá Fóram na nÓg Ar lorg x 3 Post Oifigeach Tionscadail Reigiúnach (Lán aimseartha) Coordaitheoir Taighde (Lán aimseartha) Oifigeach Traenála (Páirt aimseartha).

Closing Date

Wednesday / 31 March 2021 12:00pm
12:00pm

Contact Details

Feargal Mac Ionnrachtaigh

eolas@foramnanog.com

Gaelionad Mhic Goill
4 Clós na Carraige Báine
Béal Feirste
BT12 7RG

eolas@foramnanog.com

Download Application Form